• vatek therapeutische kousen 2013

Beroepsvereniging VATEK

VATEK is de vereniging voor aanmeters van therapeutisch elastische kousen, een vereniging voor beroepsbeoefenaren, voor mensen die kousen aanmeten en daarvoor zijn opgeleid. Voor hen die open staan voor nieuwe ontwikkelingen. Leden van de VATEK zijn met elkaar verbonden door professionaliteit en enthousiasme, mensen die kwaliteit, toewijding, zorg en persoonlijke aandacht hoog in het vaandel hebben staan. VATEK is een ontmoetingspunt voor serieuze vakgenoten en een betrouwbare bron van informatie.

Missie

De missie van de VATEK beoogt: samen sterk staan. Door kennis en kunde te bundelen kunnen we effectiever samen werken.

Concreet

  • Zorgdragen voor kwalitatieve scholing.
  • Stimuleren van adequate bij- en nascholing.
  • Informeren van onze leden.

Sponsoren

vatek sponsoren 2013